Начална страница  Контакти  Карта на сайта  
  ukENGLISH  
 
 
 
  Начало
  За Био Пауър
  Биомаса
  Фотоволтаици
  Когенерация
  Присъединяване
  Енергийна Ефективност
  Вятърни генератори
  IT Решения
  Клиенти
  Сертификати и награди
  Галерия
  Полезни връзки
  Контакти

ЗА БИО ПАУЪР

Компанията "Био Пауър" АД е създадена през 2003 година с предмет на дейност консултантски услуги в енергийния сектор, финансиране и структуриране на проекти и изграждане на енергийни мощности.

Развитието на възобновяемите енергийни източници е приоритет в енергийната политика на "Био Пауър". Делът на електрическата енергия, произведена от ВЕИ в Европа е около 9% , докато в България той е значително по-малък – около 4%. Стимулите, които са заложени в българското енергийно законодателство за насърчаване на производството на енергия от ВЕИ са следните:
 • Приоритетно присъединяване към електроразпределителната или електропреносната мрежа;
 • Задължително изкупуване на енергията, произведена от ВЕИ;
 • Определяне на преференциална цена за електрическата енергия от ВЕИ;

Инвестиционната програма на фирмата е насочена към структуриране и изграждане на енергийни проекти в секторите Биомаса, Фотоволтаици и Когенерация. Компанията е собственик на фотоволтаичен проект Винарско с мощност 2MW, мажоритарен собственик на Топлоцентралата в гр. Ихтиман, както и акционер в проект за фотоволтаичен парк Долна Липница с мощност 2,7MW.

Био Пауър АД изпълнява цялостно интегрирани решения в енергийния сектор в България, като консултантски услуги, разработване на проекти, изграждане на мощности и последващато им поддръжка и експлоатация.

През 2009 г. Био Пауър преминал успешно сертификация по
ISO 9001:2008 стандарта за следния обхват дейности:

 • Управление на развитието и изпълнението на проекти за отоплителни централи, електрически инсталации и топло електрически централи, чрез използването на възобновяеми енергийни източници и свързаните с тях консултантски услуги
 • Управление на отоплителните инсталации, мощност и топлоелектрически централи.
 • Обследване на Енергийна ефективност и сертифициране на сгради по ЗЕЕ.

"Био Пауър" е представител на американската компания Waukesha Engine.

 • Производител на когенерационни газови двигатели с мощност до 4MW.
 • Основана 1906г.
 • Основно подразделение на Dresser, Inc.
 • Дизайн, производство и реализация на когенерационни двигатели
 • Работа на природен газ и алтернативни горива
 • www.waukeshaengine.com

 • Серия VGF

 • - от 250KWe - до 800KWe
 • Серия APG

 • - от 1000KWe - до 4000KWe

 

 

"Био Пауър" е представител на Kawasaki Gas Turbine Europe Gmbh.

Японският концерн е лидер в производството на газови турбини за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия и предлага широка гама от продукти:

 • 680KW
 • 1.5MW
 • 2.9MW
 • до 17,5MW


   
 
 
© BioPower. All rights reserved. Design by Codeinsight Ltd.